Healthy Banana Split & Fearfood | Lisa's Healthspo

Lisa's Healthspo

Annons

Healthy Banana Split & Fearfood

 

 

Hej och välkommen säger jag till en ny vecka!

Nu är det ju tillbaka till skolan för mig men det blir bara två riktiga skoldagar, knappt det. Så det känns helt okej. På ett sätt är det skönt med rutiner igen. Fast en vecka till hade inte suttit fel!

 

 

PicMonkey Collage1602151

 

 

På bilderna ovan ser ni en nyttig och proteinrik version på efterrätten banana split. Den är gjord på underbar proteinglass från Lohilo. I och med att den är nyttig så passar den till det mesta – nyttig efterrätt, mellanmål eller till och med frukost.

Jag åt den faktiskt till frukost innan ett gympass hehe. Det är protein från glassen samt kvarg och så snabba kolhydrater från bananen m.m. Helt perfekt innan träning! Det är då glass från Lohilo, en hemgjord proteingrädde samt banan och så lite härlig topping. Mums!

 

 

Banana Split
Vanilla Goji Proteinglass från Lohilo
Proteingrädde på 1-2 hårt vispade äggvitor, 1-3 msk kvarg, 5 steviadroppar eller annan sötning och ev. 0,5 krm vaniljpulver
eller
Vaniljkräm på 100g kvarg, 1 msk vatten, 0,5 krm vaniljpulver och 5 steviadroppar eller annan sötning
1 banan
Kiwi
Gojibär
Kokosflakes

Gör vaniljgrädde eller vaniljkräm. Dela bananen på två. Toppa med bananen med grädde/vaniljkräm samt proteinglass. Avsluta med samma toppings som jag – kiwi, gojibär och kokosflakes – eller använd något annat gott. Klart 🙂

 

 

PicMonkey Collage1602153

 

 

Jag har äntligen kommit över mina fearfoods. Trots det jag skrev igår om att sluta med “onyttigheter” så är det sant. Det kan bli för mycket av dem ibland. Det blir liksom inte gott då utan bara överdrivet och för mycket helt enkelt! Så jag kan klara av det mesta nu och även njuta av det vilket jag inte kunde innan! Dock har det blivit lite mycket sötsaker det senaste som sagt det och jag vill bara ha min fräscha mat igen hehe. 

 

Här är mina fearfoods:

Vetemjöl
Jag vet att det är löjligt men detta är verkligen min fearfood nummer ett! Det har nog med hetsen kring kolhydrater nu för tiden. Rent vitt vetemjöl känns för mig som typ gift. Visst är vetemjöl inte det nyttigast som finns men vet ni vad det onyttigaste som finns är? Jo det är att vara rädd för mat! Det är något jag inte alls vill vara.

Vetemjöl klarar jag av nu för tiden i kakor osv. Dock är bröd och pasta lite svårare. Bröd går ganska bra nu dock. Pastan är ganska jobbig fortfarande men det blir bättre. Jag klarar av att äta saker med vetemjöl nu för tiden men det går liksom inte smärtfritt än. Dock är det på god väg!

Självklart är inte men god kost baserad på saker såsom vetemjöl som får blodsockerkurvan att bli galen men att äta lite då och då av det är verkligen ingen fara! Som sagt är det nog farligare att inte våga äta av det alls! Dock väljer jag helst grovt mjöl eller allra helst typ havre eftersom att det både känns bäst för kropp och smaklökar!

 

Socker
Sockret har konstigt nog varit mindre jobbigt är vetemjölet. Men jag vill liksom ha den “matiga” maten ren, fräsh och bra medans sådant jag unnar mig oftast blir en sötsak. Jag vet inte varför det är så men det är bara så. Sötsaker äter jag inte så mycket (förutom det senaste då haha) så maten är liksom min bas medans sötsaker är mer något särskilt som äts ibland.

Sockret har jag inte så mycket prolem med längre faktiskt. Jag använder det ibland som PWO innan träning till och med. I form av typ choklad osv. då. Som sagt har det blivit för mycket sött det senaste. Men så som jag har haft upplägget innan med lite sött vid vissa tillfällen såsom tillställningar, när jag umgås med vänner, med familjen eller släkt osv. Jag är lite sämre på att äta sött när jag bara är själv dock.

 

Fett
Fett var jag väldigt rädd för innan. Det var antagligen därför mensen försvann med. Som jag tagit upp innan så är det fettet hormonerna behöver allra mest så om fettet kapas hos en tjej så kapas allt som har att göra med hormoner i kroppen vilket är väldigt mycket.

Nyttigt fett har såklart varit lättare och blev lättare snabbare även om jag hade problem med det innan. Fett innehåller ju mer kalorier vet ni och kalorier i stor mängd var ett big no no innan ju. Men nu har jag faktiskt tagit dteget att inte ens vara rädd för smör, ost och grädde längre vilket jag är väldigt glad över!

Helst har jag det nyttiga fettet som bas i min kost men det är ju ganska dyrt så det får bli lite av det andra med vilket är hel oke i och med att ost är ganska gott 😉 Nej men faktiskt så är en blandning av fett (dock inte transfett) det bästa och animaliskt fett i form av mejerier och ägg är väldigt bra! Så jag fortsätter äta min kära ost, mums 😀

 

Sen så finns det såklart lite annant med såsom tillsatser och annat skit. Det är ju dock väldigt dåligt på riktigt så det är lite mer av en “sund fearfood” för mig. Dock kan jag inte säga att det påverkar mig så himla mycket. Min kost är kanske inte riktigt så ren som jag hade velat att den skulle ha varit 😉 Fråga på om ni undrar något!

 

Ha en bra dag! Kram,
Lisa

 

 

// Hello and welcome, I say to a new week!

Now it is back to school for me but it only gets two real school days, barely there. So it feels all right. In a way, it’s nice to practice again. Fixed another week had not been wrong!

 

In the pictures you see a healthy and high-protein version of the dessert banana split. It is made of wonderful protein ice cream from Lohilo. The fact that it is healthy so it fits to most things – healthy dessert, snack or even breakfast.

I ate it actually for breakfast before a workout at the gym hehe. There are protein from the ice cream and quark and so simple carbs from banana etc. Absolutely perfect before training! That’s when the ice cream from Lohilo, a homemade protein cream and banana and so little lovely toppings. Yum!

 

Banana Split
Vanilla Ice Cream Goji protein from Lohilo
Protein Cream of 1-2 hard whipped egg whites, 1-3 tablespoons of cottage cheese, 5 drops of stevia or other sweetening and ev. 0.5 tsp of vanilla powder
or
Vanilla ice cream in 100g of cottage cheese, 1 tablespoon water, 0.5 tsp vanilla powder and 5 drops of stevia or other sweetening
1 banana
kiwi
Goji berries
Kokosflakes

Make vanilla ice cream or vanilla ice cream. Share banana two. Top with banana with cream / vanilla cream and protein ice cream. Finish with the same toppings like me – kiwi fruit, goji berries and kokosflakes – or use something else good. Done 🙂

 

I have finally gotten over my fear foods. Despite what I wrote yesterday that end with “bads” it is true. It may be too much of them sometimes. It’s sort of not good then but just exaggerated and very simply! So I can cope with most things now and enjoy it, which I could not before! However, there has been a lot of sweets the past as I said it and I just want my fresh food again hehe.

 

Here are my fear foods:

Wheat flour
I know it’s ridiculous but this is really my fear food number one! It has enough baiting around carbohydrates nowadays. Pure white wheat flour feels to me as the type poison. Sure, wheat flour is not the most useful available but do you know what it useless thing there is? Well that’s to be afraid of food! It’s something I do not want to be.

Wheat flour I can manage nowadays in cakes etc. However, bread and pasta a little more difficult. Bread is pretty good now though. The paste is pretty annoying but still it gets better. I manage to eat things with wheat flour nowadays but it is not as painless yet. However, it is well on its way!

Obviously not, but good diet based on things like wheat flour gets the blood sugar curve to go crazy but eating every now and then of there really is no danger! That said, it is probably dangerous not dare eat it all! However, I choose any coarse meal or preferably type oats because it both feels best for your body and taste buds!

 

Sugar
Sugar has strangely been less hassle is wheat flour. But I would like to have the “filling” the food clean, fresh and good while so I do not begrudge me usually gets a sweet. I do not know why that is but it’s just so. Sweets I do not eat that much (except for the last time haha) so the food is like my bass while sweets are more anything in particular that are eaten occasionally.

The sugar, I have not so much a problem with the longer actually. I use it sometimes as PWO before training even. In terms of type chocolate and so on. then. That said, it has become too much sweet the past. But as I have had layup before with a little sweet on certain occasions such occasions, when I hang out with friends, with family or friends and so on. I’m a bit worse on eating sweet when I’m just myself though.

 

Fats
Fat, I was very afraid of before. That’s probably why your period disappeared with. As I have mentioned before, it’s the fat hormones need most as if the fat is cut in a girl so cut everything that has to do with hormones in the body which is very much.

Healthy fat has of course been easier and became easier faster even though I had a problem with it before. Fat contains the more calories you know and calories in large numbers was a big no no prior course. But now I’ve actually taken dteget not even be afraid of butter, cheese and cream anymore and I’m very happy!

Ideally, I have the beneficial fat bass in my diet but it’s quite expensive so it may be a bit of the second of which is quite oke as the cheese is pretty good;) No, but actually it is a mixture of fat (however, no trans fat) is the best and animal fat in the form of dairy and eggs are very good! So I keep eating my dear cheese, yummy: D

 

Then there are of course some annant with such additives and other crap. It is, however, very bad for real so it’s a bit more of a “healthy fear food” for me. However, I can not say that it affects me so very much. My diet is perhaps not quite as clean as I would have liked that it would have been;) Ask if you have any questions!

 

Have a great day! Xx,
Lisa //

 

 

Kommentarer

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
Annons
stats